معرفی سایت ترجمه دانشجویی

به سبب پیشرفت فناوری، هر ساله کیفیت ترجمه هایی که یک سایت ترجمه انجام می دهد، افزایش یافته و به آنچه که یک مترجم انجام می دهد، نزدیک تر می شود. به همین سبب است بحث های زیادی در مورد عملکرد سایت ترجمه در مقابل عملکرد انسان، وجود دارد. در این جا ما سعی داریم تا با معرفی جنبه های مثبت و منفی هر کدام از این دو، شما را نسبت آن ها بیشتر آگاه کنیم. این کار به شما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب از مزایای هر کدام بهره مند شوید.

سایت ترجمه: مزایا و معایت

یک سایت ترجمه به راحتی در دسترس است. سایت های ترجمه ی زیادی هستند که با هزینه ی بسیار کم و خیلی سریع به صورت آنلاین جواب گوی نیاز های شما هستند، و این مهمترین مزیت یک سایت ترجمه است. البته با توجه به مسایل فنی، گاهی این سایت ها از دسترس خارج می شوند. همچنین شما می توانید یک متن را به راحتی و بدون فوت وقت به چندین زبان مختلف ترجمه کنید.  البته بسته به زبانی که شما انتخاب می کنید، سطح دقت نیز تغییر می کند.

جنبه ی منفی سایت های ترجمه این است که نتیجه ی کار آن ها می تواند نادرست، غیر قابل درک و بالقوه خطرناک باشد. شما نمی توانید ترجمه تخصصی متونی مانند دفترچه های دستورالعمل برای تجهیزات پزشکی، کتابچه های راهنمای هواپیماها، اسناد حقوقی و بسیاری از محتوا های دیگر را  که به دقت زیاد احتیاج دارند، به سایت ترجمه بسپارید. اشتباهات این سایت ها می توانند هزینه های گزافی را به همراه داشته باشند.  یک سایت ترجمه نمی تواند معانی پنهان شده در متن را ترجمه کند. اما با پیشرفت تکنولوژی، کیفیت ترجمه ها روز به روز بیشتر می شود.

اگر می خواهید حجم بالایی از متن را ترجمه کنید و تنها معنی کلی آن برایتان مهم است می توانید به سایت ترجمه دانشجویی رجوع کنید. اگر محتوای شما مخاطب خاصی ندارد و تنها برای فهمیدن بخشی از یک تحقیق و یا برای کمک گرفتن برای ترجمه ی بخش کوچکی از یک متن می توانید از یک سایت ترجمه استفاده کنید.

23 Jan 2018

Comments powered by Disqus